Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1993 » Baş-Boyun Tümörlerinde Ferritin Seviyelerinin Diagnostik Ve Prognostik Açıdan Değerlendirilmesi
 

Baş-Boyun Tümörlerinde Ferritin Seviyelerinin Diagnostik Ve Prognostik Açıdan Değerlendirilmesi

Özşahinoğlu C., Soylu L., Türeli Ö., Paydaş S., Seyrek E., Sargın Ö.

Baş-boyun bölgesinde malign tümör saptanan 29 olgunun oluşturduğu hasta grubu ile aynı bölgede benign tümör veya enfeksiyon tanısı konan 15 olgunun oluşturduğu kontrol grubunda tümör belirleyicisi olarak serumda ferritin düzeyleri araştırıldı ve hasta grubunda ferritin seviyesi kontrol grubuna göre istatistiki olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Ayrıca hasta grubunda tedavi öncesi ve sonrasında elde edilen değerler arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı bulundu. Ancak hasta grubunda tümörün evresi ile ferritin seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:1 S:2 Syf:134

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale