Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Sıçanlarda Sisplatinin Ototoksik Etkisinin Gösterilmesi ve Sodyum .......
 

Sıçanlarda Sisplatinin Ototoksik Etkisinin Gösterilmesi ve Sodyum .......

Cingi E., Cingi C., Cingi M.İ., Okar İ.

Sisplatin pekçok malign hastalığa karşı etkinliği ispatlanmış bir antineoplastik ilaçtır. tek başına veya diğer ilaçlarla kombine edilerek geniş ölçüde kullanılmaktadır. Ancak kullanımı sırasında bulantı, kusma, mielosupresyon, periferik nöropatiye neden olduğu ayrıca totoksik ve nefrotoksik etkilerinin olduğu bildirilmektedir. Sodyumtiosulfat ise bir serbest oksijen radikalidir. Bu çalışmanın amacı sisplatinin ototoksik etkisini sıçanlarda scanning elektron mikrokopisi ile göstermek ve bu etkiyi azaltmada sodyum tiosülfatın rolünü araştırmaktır. Çalışmamız sonucunda sisplatinin kohlear hücrelerde harabiyet ve dejenerasyona neden olduğu ve sisplatin ile birlikte sodyum tiosülfat verildiğinde bu etkiyi azalttığı kanaatine varıldı.

Ototoxicity of Cisplatin in Rats and the Role of Thiosulfate in Decreasing this Effect

Cingi E., Cingi C., Cingi M.İ., Okar İ.

Cisplatin has proven efficacy agains a broad spectrum of human malignancies. İt is widely used alone or in combination with other antineoplastic drugs. However, its administration is complicated by diverse side effects, including nausea and vomiting, myelosuppression, peripheral neuropathy, nephrotoxicity and ototoxicity. Sodium thiosulfate has been described as a free radical scavenger. The purpose of this experimental study was to show the ototoxicity of ciplatin by scannign elektron microscope in rats and to investigate the role of sodium thiosulfate in decreasing this effect when administered concomitantly with cisplatin. İt is concluded that cisplatin causes damage and degeneration of cochlear cells and this damage and degeneration is decreased when sodium thiosulfate is administered with cisplatin.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(1)/1-4

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale