Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Bakteriyel Menenjit Geçiren Çocuklarda İşitsel Beyin Sapı Cevapları
 

Bakteriyel Menenjit Geçiren Çocuklarda İşitsel Beyin Sapı Cevapları

Muş N., Önder T., Özünlü A., Gökçay E., Okutan V., Alpay F.

Bu prospektif çalışmada bakteriyel menenjit tanısı konarak tedavi ve takip edilen, yaşları 3 ay ile 8 yaş arasında değişen 25 hastanın işitme fonksiyonları, kooperasyon gerektirmeyen ve erken tanı olanağı sağlayan objektif bir test oluşu nedeniyle, işitsel beyin sapı cevapları (ABR) ile değerlendirildi. Hastaların % 32’sinde işitme kaybı saptanarak bu hastalar takibe alındı. İşitme kaybı ile hastanın yaşı, tanı öncesi semptomatik sürenin uzunluğu, başlangıç BOS glukoz değerinin düşüklüğü, klinik seyir sırasında nöbet geçirme, hastanede kalış süresinin uzunluğu ve morbidite skorunun yüksek oluşu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu.

Auditory Brainstem Responses in Children Recovering from Bacterial Meningitis

Muş N., Önder T., Özünlü A., Gökçay E., Okutan V., Alpay F.

İn this prospective study, hearing function of 25 patients whose ages were between 3 months and 8 years that have been treated and followed up with the diagnosis of bacterial meningitis were evaluated by auditory brainstem responses (ABR). ABR is an objective test that does not require cooperation and that provides early diagnosis. Hearing losses have been determined in 32 % of the patients and these patients were followed up. The relationship between hearing loss and the patient’s age, the lenght of symptomatic period before diagnosis, initially low CSF glucose, scizures during clinical progression, lenght of duration of hospitalisation and higher morbidity scores was statistically significant.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(1)/5-12

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale