Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Çocuklarda Kronik Supuratif Otitis Medianın Akut Safhasında Topik Siprofloksasin Kullanımı
 

Çocuklarda Kronik Supuratif Otitis Medianın Akut Safhasında Topik Siprofloksasin Kullanımı

Erkan M., Erhan E., Çankaya H., Cüreoğlu S.

Topik siprofloksasinin klinik etkinliği herbiri 30 kronik otitis medialı çocuk hastadan oluşan iki grupta değerlendirildi. Tüm hastaların hikayesinden daha önce başarısız sistemik ve topik tedavi kullandıkları öğrenildi. Tedavi öncesi tüm hastalarda odyolojik değerlendirme ve kulak akıntısının bakteriyolojik incelemeleri yapıldı. Topik olarak serum fizyolojik kullanılan grup I’de (kontrol) başarı oranı % 21, siprofloksasinin topik olarak uyguladığı grup II’de % 77 olarak bulundu. Herhangi bir toksik etkiye rastlanmadı. Bu çalışmanın sonucu göstermektedir ki, topik olarak uygulanan siprofloksasin, kronik otitis medialı çocuklarda oldukça etkindir ve herhangi bir toksik etkisi yoktur.

Topical Ciprofloxacin for the Treatment of the Acute Stage of Chronic Suppurative Otitis Media in Children

Erkan M., Erhan E., Çankaya H., Cüreoğlu S.

The clinical efficacy of topical ciproflaxacin was studied in two groups, each composed of 30 child patients, all of whom were affected by chroinc suppurative ear disease. All patients in the study had already been treated with several different topical and oral agents without success. Prior to therapy, all patients were evaluated for bacteriological culture and audiologicla measurement. The favorable clinical response was 21 % with topical use of 0.9 % sodium chloride solution in group I (control), and 77 % with locally administered drops of ciprofloxacin in group II. Any toxic effect was not encountered with the topical use of ciprofloxacin. The results of this study indicate that topcal ciproflaxacin seems to be effctive and does not cause any toxic effect in ear with chronic suppurative otitis media in childhood.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(1)/13-15

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale