Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Kronik Maksiller Sinüzitlerde Nazoantral Ventilasyon Tüplerinin Karşılaştırmalı Sonuçları
 

Kronik Maksiller Sinüzitlerde Nazoantral Ventilasyon Tüplerinin Karşılaştırmalı Sonuçları

Dinç. O., Ağırdır B.V., Özçağlar H.Ü., Önol H., Yüksel H.

Bu çalışmada, 1992-1993 yıllarında Akdeniz Üniversitesi K.B.B. poliklinğinde krorik maksiller sinüzit tanısı almış, medikasyona dirençli 60 olguya nazoantral sinüs ventilasyon tüpleri uygulanmıştır. Bu olgulardan 30’unda ventilasyon tüplerinden irrigasyon uygulanmış, 30’unda ise irrigasyon uygulanmamıştır. 60 olguya lokal anestezi altında inferior nazal meadan fenestrasyon yapılarak radyoopak polietilen ventilasyon tüpleri yerleştirilmiş ve en az 3 ay süreyle erlerinde tutulmuşlardır. Sonuç olarak irrigasyon uygulanan 30 olgumuzun 24’ünde (% 80), irrigasyon uygulanmayan 30 olgumuzun 23’ünde (% 76) klinik ve radyolojik tam veya tama yakın iyileşme tespit edilmiş olup bu iki grup sonuçları arasında istatistiki bir fark tespit edilmemiştir. Bu sonuçlar, yine kr. sinüzit tanısı alıp sadece nazoantral fenestrasyon yapılıp bırakılan 30 olgudan 14’ünde (% 47) elde edilen iyileşme oranı ile karşılaştırılmış ve ventilasyon tüpü grubu lehine olan yüksek iyileşme oranı istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. (p<0.05).

The Comparative Results of Nasoantral Ventilation Tubes in Chronic Maxillary Sinusitis

Dinç. O., Ağırdır B.V., Özçağlar H.Ü., Önol H., Yüksel H.

This study has been carried out over 60 individuals diagnosed as Chronic Maxillary Sinusitis resistant to medication indiviuals have been administered nasoantral sinus ventilation tubes. Of those 60,30 individuals have been irrigated through ventilation tubes while other 30 left non irrigated. Handling each case under Loca Anesthesia radioopaque polyethylene ventilation tubes have been inserted thorugh a fenestration in the inferior nasal meatus. These tubes have been kept in place for at least 3 months. As a result 24 of the irrigated cases (80 %) and 23 of non – irrigated cases (76 %) have indicated total or almost total improvement clinically and radiologically. No statistical diference has been observed between two groups. The outcome has also been reevaluated comparing with those which were obtained from the cases who have been left after only administring nasoantral fenestraiton. The result with tihs group was 14 in 30 (47 %) which suggested statistically that the ventilation tube proves a better improvement rate (p<0.05).

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(1)/16-20

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale