Yenidoğanlarda Septum Deviasyonu

Kılıç M.A.

Bu çalışmada, doğum tarvmasının nazal septum üzerine etkisi araştırıldı ve bu amaçla, 166’sı vaginal yolla, 93’ü seksiyo ile doğan toplam 259 yenidoğan muayene edildi. Septum lezonları (1) septal dislokasyon (lüksasyon veya sublüksasyon) ve (2) hafif deviasyon şeklinde iki grupta incelendi. Vaginal yolla doğanların üçünde dislokasyon, sekizinde hafif deviasyon saptanırken seksiyo ile doğanlarda (kontrol grubu) beş vakada ve sadece hafif deviasyon saptandı. Septal dislokasyonların doğum travmasına bağlı olduğuna, buna karşın hafif deviasyonların doğum travması ile ilgili olmadığına karar verildi.

Deviation of the Nasal Septum in Newborns

Kılıç M.A.

İn this study, the effect of delivery trauma on nasal septum was investigated, and for this purpose, a number of 166 naturally delivered and 93 cesarean delivered, total 259 newborns have been examined. Septal lesions were divided into two groups as (1) septal dislocation (luxation or subluxation), and (2) mild deviation. In naturaly delivered newborns, three dislocations and eight mild deviations were found. In cesarean delivered ones (control group), only mild deviations were found in five cases. It is concluded that septal disklocations are related to delivery trauma while mild deviations are not related to that.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(1)/21-23

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale