Nazal Poliplerin Orijini

Nalça Y., Ünlü H., Çağlayan R., Akyar S.

Erken dönemde nazal polip saptadığımız 37 hastanın 52 tarafında nazal poliplerin orijini endoskopik olarak değerlendirildi. Ayrıca tomografi ile major sinüslerindeki mukozal değişiklikler araştırıldı. Erken dönem nazal poliplerin büyük yoğunluğu (% 73) bulla etmoidalisin ön yüzünden köken aldığı saptandı. Ayrıca major sinüslerdeki mukoza değişikliğinin lokalizasyonuyla poliplerin orijini arasında istatiksel olarak herhangi bir ilgi bulunmadı (x2 : 3.227; p>0.05). Sonuç olarak nazal polipler en sık ön etmoid / orta meatus bölgesinden gelişmekte ve en fazla maksiller sinüste opasifikasyona neden olmaktadır. Ayrıca majör sinüslerdeki mukoza değişikliğinin lokalizasyonu ile nazal poliplerin orijini arasında ilişki mevcut değildir.

Sites of Origin of Nasal Polyps

Nalça Y., Ünlü H., Çağlayan R., Akyar S.

To assess the orgin of nasal poyps and their effects on major sinuses 52 sides of 37 patients with early stage nasal polyps were evaluated by endoscopy, surgical findings and computerized tomography. The majority of polyps originated from the anterior surface of the bulla ethmoidalis (73 %). No statistical significance was recorded between the sites of origin and the opacified major sinuses (x2 : 3.227; p>0.05). It is concluded that the most frequent site of origin is the antreior ethmoidal cells and the most commonly opacified sinus is the maxillary sinus. The presence of opacification in major sinuses does not seem to affect the site of origin of polyps.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(1)/24-27

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale