Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Kafa Kaidesi Cerrahisinde Koronal İnsizyonun Yeri
 

Kafa Kaidesi Cerrahisinde Koronal İnsizyonun Yeri

Cenik Z., Uyar Y., Özer B., Abacı S.

Kafa kaidesi cerrahisinde koronal insizyonu kullanımı giderek artmaktadı. Travma, tümör rezeksiyonu, konjenital anomali rekonstrüksiyonunda ve yüz plastik cerrahisinde uygulanmaktadır. Koronal flep uyguladığımız 30 hasta bu yazıda sunulmuş olup, flebin endikasyonları, komplikasyonları ve tekniği tartışılmıştır.

Use of the Coronal İncision for Skull Base Surgery

Cenik Z., Uyar Y., Özer B., Abacı S.

The coronal flap has become a preferred approach in skull base surgery. It can be carried out for craniofacila trauma, tumor resection, congenital anomaly and facial plastic surgery. Our experience from 30 patient is reviewed in terms of indications for and benefits of coronal approach with a detailed description of the technique.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(1)/28-31

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale