Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Parotis Tümörlerine Tedavi Yaklaşımımız
 

Parotis Tümörlerine Tedavi Yaklaşımımız

Gürzumar A., Şenel Y., Akın İ., Günen A., Zor Y.

1987-1992 yılları arasında Kliniğimiz’de cerrahi tedavileri yapılan 69 parotis tümörlü hasta retrospektif olarak analiz edildi. Hastaların 45’i (% 65.2) benign epitelial, 18’i (% 26) malign epitelial ve 6’sı (% 8.69) non-epitelial tümör olarak sınıflandırıldı. Çalışmaya dahil olan tümörlerin en çok rastlananı pleomorfik adenomaydı (% 58). Malign tümörlerden ise mukoepidemoid karsinoma en fazla görülen tümördü (% 33.).3 Hastaların büyük bir kısmı 40-49 yaş grubunda toplanmıştı. Onbeş hastada (% 21.7) tümör derin loba invazyon göstermekteydi. Hastaların 8’ine (% 11.5) enükleasyon, 41’ine (% 59.5) süperfisial parotitektomi ve 20’sine (% 29) total parotitektomi yapıldı. Ortalama 3.5 yıllık takipten sonra bening epitelial tümörlü 45 hastanın üçünde (% 7) nüks görüldü.

Our Therapeutic Approach for Parotid Neoplasms

Gürzumar A., Şenel Y., Akın İ., Günen A., Zor Y.

Sixtynine with parotid tumors were retrospectively analyzed during the period 1987-1992. Forthy five patients (% 65.2) were classified as benign ephitelial tumors, 18 patients (% 26) as malignant ephitelial tumors and 6 patients (% 8.69) as non-ephitelial tumors. The incidense of pleomorphic adenoma was the highest among all the tumors that involved in the study (% 58). mucoepidermoid carcinoma was the most frequent tumor among malignant cases (% 33.). Most of the patinets were seen at 40-49 years. Fifteen patients (% 21.7) had deep parotid lobe involvement. Eight patients (% 11.5) underwent enucleations, 41 patients (% 59.5) superficial parotitectomies and 20 patients (% 29) total parotitectomies. After a median follow-up of 3.5 years there recurrences (% 7) was observed among 45 benign ephitelial tumors.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(1)/38-42

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale