Nörofibromatozis Tip 2

Özdem C., Turgut S., Ensari S., Kara C.O., Beşkonaklı E., Başak K.

Bilateral akustik nörinoma, nörofibromatozis tip II hastalarda rastlanmaktadır. Santral tip nörofibromatozis olarak da adlandırılan bu durum, klasik von Recklinghausen hastalığından (nörofibromatozis tip I) tümüyle farklı bir klinik tablodur. Kliniğimizde bilateral akustik nörinom nedeniyle translabirentin yaklaşımla opere edilen bir nörofibromotozis tip II vakası sunulmuş ve konuyla ilgili literatür incelenmiştir.

Neurofibromatosis Type 2

Özdem C., Turgut S., Ensari S., Kara C.O., Beşkonaklı E., Başak K.

Bilateral acoustic neuromas are seen with neurofibromatosis type II. This condition is a different clinical pattern from Von Recklinghausen disease, called central type neurofibromatosis. A case of neurofibromatosis type II who was operated by transabyrinthine approach for bilateral acoustic neuroma is presented and current literature is reviewed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(1)/46-50

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale