Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Sensörinöral İşitme Kayıplarında Otoimmünitenin Önemi
 

Sensörinöral İşitme Kayıplarında Otoimmünitenin Önemi

Erkam Ü., Arslan M., Dağoğlu M.H.

Odyovestibüler fonksiyon bozukluğunun etyolojisinde sülüler ve humoral immün reaksiyonlar rol oynayabilir. Uzun zamandan beri idiopatik olarak değerlendirilen birçok hastalığın zemininde, bugün immünolojik nedenler aranmaktadır. Tüm otolaringolojistlerin bu ihtimale karşı bilgili olması gerekir. Otoimmün kulak hastalığı her hangi bir yaşta, tek veya çift taraflı, aniden başlayabileceği gibi fluktuan veya ilerleyici semptomları baş dönmesi varlığında veya yokluğunda gösterebilir.

The İmportance of Autoimmunity in Sensorineural Hearing Loss

Erkam Ü., Arslan M., Dağoğlu M.H.

Cellular and humoral immune reactions may play an etiologic role in audiovestibular dysfunction, and many disorders long considered idiopathic are now being examined for such and immunologic basis. All otolaryngologists should be aware of the possibility of this condition. Autoimmune inner ear disease can begin at any age, with unilateral or bilateral sudden onset, fluctuating or progressive symptoms, with or without associated dizziness. There is no a diagnostic test in autoimmune SNHL, except the lymphocyte inhibition test using inner ear antigen.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(1)/62-64

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale