Antihistaminikler

Saydam L., Kızılay A., Özlüoğlu L.N.

Antihistaminikler Kulak Burun Boğaz hastalıklarının tedavisinde sık kullanılan ilaç grubudur. Antihistaminikler, histaminle kompetisyona girerek onun etkilerini inhibe etmekte ya da ortadan kaldırmaktadır. Klasik antihistaminiklerin etkileri, yanetkileri ve ilaç etkileşimleri iyi bilinmektedir. Nonsedatif antihistaminiklerin yaygın kullanıldıkları son yıllarda daha iyi incelenmesi ve sık kullanılan bazı ilaçlarla etkileşimi gündeme gelmiştir. Özellikle terfenadin ve astemizolün yüksek dozda verilmesi ve bazı ilaçlarla etkileşimi sonucu önemli kardiyak yan etkiler rapor edilmiştir. Bu histaminiklerin topikal intranazal kullanımı çalışılmaktadır.

Antihistamines

Saydam L., Kızılay A., Özlüoğlu L.N.

No English Abstract Available.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(1)/71-74

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale