Çocuklarda Nazal Allerji

Önerci M., Öğretmenoğlu O., Saraç S.

Allerjik rinit çocukluk çağında görülen bir hastalıktır. Tek başına görülebileceği gibi, allerjik astma ile birlikte de sıklıkla görülür. Bu hastalığın çocuğun günlük hayatı ve okul başarısı üzerinde olumsuz etkileri mevcuttur. Çevresel faktörlere karşı alınacak bazı önlemler ve uygun medikal tedavi ile hastaların çoğunun semptomları düzelir.

Nazal Allergy in Children

Önerci M., Öğretmenoğlu O., Saraç S.

Allergic rhinitis is a common disease in childhood. Although it can be seen as a single clinical entitiy, allergic rhinitis can be seen quite frequently in patients with allergic asthma. This disease has some unfavourable influences on daily life and school performance of children. With the appropriate manipulation of the environment and the appropriate medical treatment, the symptoms of most patients subside.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(1)/83-86

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale