Allerjik Fungal Sinüzit

Önerci M., Ünal Ö.F., Öğretmenoğlu O.

Allerjik fungal sinüzit henüz çok güncel bir konu olup, tam olarak bilinen bir hastalık değildir. bu nedenle literatürde şu ana kadar çıkan konuyla ilgili yazılar derlenerek sunulmuştur.

Allergic Funcal Sinusitis

Önerci M., Ünal Ö.F., Öğretmenoğlu O.

Allergic fungal sinusitis is a new topic; and still there is not much known about this disease. For this reason the articies printed in the medical literature up till now are collected in this article.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(1)/87-88

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale