Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Romatoid Artritli Hastaların Otolaringolojik Değerlendirmesi
 

Romatoid Artritli Hastaların Otolaringolojik Değerlendirmesi

Güney E., Külahlı İ., Kırnap M., Soysel V., Özügül Y., Durak A.C.

Bu çalışmada romatoid artritli 38 hastada otolaringeal tutulumun olup olmadığını araştırdık. Hastaların 18’inde (% 47) krikoaritenoid eklem patolojisi, 9’unda (% 24) yutma güçlüğü, 5’inde (% 13) sensorinöral işitme kaybı tesbit edildi. Krikoaritenoid eklem tutulumuna bağlı olarak akut üst solunum yolu obstrüksiyonu gelişen 1 hastaya acil olarak trakeostomi uygulandıktan sonra sol aritenoidektomi ve vokal kord lateralizasyonu yapıldı.

Otolaringologic Evaluation in Rheumatoid Arthritis

Güney E., Külahlı İ., Kırnap M., Soysel V., Özügül Y., Durak A.C.

İn this study, we studied presence of otolaryngeal involvement in 38 patients with rheumatoid arthritis. We found cricoarytenoid joint pathology in 18 (47 %) patients, swallowing difficulty in 9 (24 %) patients, sensorineural hearing loss in 5 (13 %) patients. In one patient who developed acute upper respiratory obstruction due to cricoarytenoid joint involvement emergency tracheostam and later left arytenoidectomy and vocal cord lateralization was performed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(3)/91-93

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale