Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Perennial Allerjik Rinitte İmmünoterapi Etkinliğinin Rinomanometrik Ölçümlerle İncelenmesi
 

Perennial Allerjik Rinitte İmmünoterapi Etkinliğinin Rinomanometrik Ölçümlerle İncelenmesi

Akçalı Ç., Güneşer S., Soylu L., Cengizler İ., Ark N.

Perennial allerjik rinit tanısı konulan 25 olguda immünoterapi öncesi ve sonrası rinomanometrik ölçümler uygulanarak tedavinin etkinliği araştırıldı. Rinomanometrik ölçümde immünoterapi öncesi nazal kavite basınç ortalaması, sağ 27.2 13.1 mmH2O, sol 27.8 12.7 mmH2O olarak saptandı, immünoterapi sonrası bu değerler sağ 20.4 7.8 mmH2O, sol 22.1 9.4 mmH2O’ya düştü (sağ p<0.01 sol p<0.001). İmmünoterapi öncesi ortalama inspiriyum hava akım hacmi; sağ 460 258.4 ml, sol 470.3 270.9 ml olarak bulundu. İmmünoterapi sonrasında, sağ 678.2 288.8 ml, sol 606.7 321.9 ml’ye yükseldi (sağ p<0.001, sol p<0.05). Bu objektif test sonuçları, perennial allerjik rinit tedavisinde immünoterapinin etkin bir tedavi yöntemi olduğunu göstermektir.

Analysing the Effectiveness of İmmunotherapy in Perennial Allergic Rhinitis by Rhinomanometry

Akçalı Ç., Güneşer S., Soylu L., Cengizler İ., Ark N.

Twenty-five patients with perennial allergic rhinitis were treated with immunotherapy, and rhinomanometric test results before and after treatment are analyzed statistically. Mean values of the nasal pressure were decreased from 27.2 13.1 mmH2O to 20.4 7.8 mmH2O at the right side, and 27.8 ± 12.7 mmH2O to 22.1 9.4 mmH2O at the left side after immunotherapy (right p<0.01 left p<0.001) Mean inspiration air flow volune have increased from 460 258.4 ml to 678.2 288.8 ml at the right side, and from 470.3 270.9 ml to k606.7 321.9 ml at the left side (right p<0.01, left p<0.05). These objective test results showed that immunotherapy is an effective treatment modality for perennial allergic rihinitis.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(2)/94-97

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale