Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » T1 ve T2 Larengeal Karsinomalarda Cerrahi ve Küratif Radyoterapinin Karşılaştırılması
 

T1 ve T2 Larengeal Karsinomalarda Cerrahi ve Küratif Radyoterapinin Karşılaştırılması

Erkam Ü., Arslan M., Marşap C.

Bu makalede T1 ve T2 Larengeal nedeniyle 1984-1990 yılları arasında konservatif cerrahi veya küratif radyoterapi uyguladığımız 47 hastanın retrospektif çalışmasını yaptık. Lezyonlar 1988 yılıda AJC’nin kanserle ilgili devreleme sistemine göre sınıflandırılmıştır. 38 hastada konservatif cerrahi, 11 hastada küratif radyoterapi uygulandı. Cerrahi uygulanan grupta 3 lokal, 2 nodal rekürrens: radyoterapi uygulana grupta 3 lokal, 3 nodal rekürrens tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı primer tümörün lokalizasyonuna göre cerrahi veya küratif radyoterapiye giden hasta sonuçlarını karşılaştırılmasıdır.

Comparison of Surgery and Curative Radioterapy in T1 and T2 Laryngeal Carcinomas

Erkam Ü., Arslan M., Marşap C.

İn this article, we retrospectively studied patients who received conservative surgical treatment or curative radioterapy for T1 and T2 laryngeal ca cinomas between 1984 and 1990. Patients’tumors were staged according to the 1988 Staging System of the AJC on Cancer. 35 patients were treated by conservative surgery. Curative radioterapy was used to treat 11 patients. There were 3 local and 2 nodal recurrences in the surgicallytreated group and 3 local recurrences in the radioterapy group. The purpose of this study was to compare the outcome of patients undergoing surgery or curative radioterapy depending on the location of the primary tumor.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(2)/98-102

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale