Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Kronik Maksiller Sinüzitli Çocuklarda Antrum Bakteriyolojisi
 

Kronik Maksiller Sinüzitli Çocuklarda Antrum Bakteriyolojisi

Erkan M., Erhan E., Çankaya H., Cüreoğlu S., Özcan M.

Kronik maksiller sinüzitli 30 çocuğun bakteriyolojik incelemeleri, sinoskopiyi takiben yapıldı. Spesmenlerin 28 (% 93)’inde bakteri izole edildi. Aerobik bakteri, pozitif kültürlerin % 89’unda mevcuttu. Sadece anaerob olguların % 71’inde, aerob veya fakültatif bakterilerle birlikte ise % 18 olguda elde edildi. Aerob veya fakültatif bakteri % 11 olguda gözlendi. 28 olguda toplam 87 bakteri üretildi. Her spesmenden elde edilen bakteri sayısı ortalama 3.1 idi. Bunların % 83 (72)’ü anaerob, % 17 (15)’i aerob veya fakültatif aerob idi. Başlıca anaerobik organizmalar; anaerobic koklar ve Bakteroides grubuydu. Streptototlar ve Stafilokoklar ise en fazla görülen aerob bakterilerdi.

Bacteriology of Antrum in Children with Chronic Maxillary Sinusitis

Erkan M., Erhan E., Çankaya H., Cüreoğlu S., Özcan M.

The bacterial evaluation of 30 children with chronic maxillary sinusitis were studied during endoscopy. Bacterial growth was present in 28 of 30 (% 93) specimens. Anaerobic bacteria were isolated in 89 %. Anaerobes only were recovered in 71 of cases and in 18 % of cases, they were mixed with aerobic or facultative bacteria. Aerobic or facultative bacteria were present in 11 of cases A total of 87 isolates (3.1 Per specimen), 72 (83 %) anaerobes and 15 (17 %) aerobes or facultatives were isolated. The predominant anaerobic organisms were anaerobic cocci and Bacteroides sp, and the predominant aerobes or facultatives were Streptococcus sp and Staphylococcus aureus. These findings indicate the major role of anaerobic organisms in children with chronic sinusitis.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(2)/103-105

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale