Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Kronik Süpüratif Otitis Mediada Preoperatif Kompüterize Tomografinin Değeri
 

Kronik Süpüratif Otitis Mediada Preoperatif Kompüterize Tomografinin Değeri

Selimoğlu E., Sütbeyaz Y., Aktan B., Özbay S., Okur A., Ertaş A.

Temmuz 1992 – Temmuz 1993 tarihleri arasında, kronik süpüratif otitis media tanısı ile kliniğimize yatırılıp cerrahi tedavi uygulanan 50 olguya preoperatif kompüterize tomografi (CT) yapılarak CT bulguları ile, operasyon sırasında saptanan bulgular karşılaştırılmıştır. Preoperatif CT ile doğru tanı oranları; orta kulak yumuşak doku kitleleri için % 100, mastoid yumuşak doku kitleleri için % 95,5 kemik destrüksiyonu için % 90,6, lateral semisirküler kanal fistülü için %66, kemikcik zincir destrüksiyonu için % 60, fasiyal kanal dehissansı için % 25, dura açıklığı için ise % 22 olarak tespit edilmiştir. Kronik süpüratif otitis media (KSOM)’da preoperatif CT’nin, orta kulak ve mastoid yumuşak doku kitlelerinin ve kemik destrüksiyonunun tanısında çok hassas, lateral semisirküler kanal fistülü ve kemikcik zincir destrüksiyonunun tanısında orta derecerede hassas olduğu, fasiyal kanal dehissansı ve dura açıklığının tanısında ise hassa olmadığı kanaatine varlışmıştır.

The Value of Preoperatively Computed Tomografhy in Chronic Suppurative Otitis Media

Selimoğlu E., Sütbeyaz Y., Aktan B., Özbay S., Okur A., Ertaş A.

Fifty cases with chronic suppurative otitis media were hospitalized and operated, between July 1992 – July 1993 in our clinic. Their preoperatively computerized tomography (CT) findings and peroperative findings were compared. Positive predictive values of preoperatively CT are 100 % for middle ear soft tissue masses, 95,5 % for mastoid soft tissue masses, 90,6 % for bone destruction, 66 % for lateral semicircular canal fistula, 60 % for destruction of the bony chain of middle ear, 25 % for facial canal dehiscence, 22 % for dural defect. It’s convinced that, preoperatively CT in chronic suppurative otitis media is more sensitive for identification soft tissue masses of middle ear and mastod, least sensitive for lateral semicircular canal fistula and destruction of the bony chain of middle ear, non-sensitive for facial canal dehiscence and dural defect.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(2)/106-110

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale