Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Labirenter ve Retrolabirenter Lezyonlarda Tracking Testi Bozuklukları
 

Labirenter ve Retrolabirenter Lezyonlarda Tracking Testi Bozuklukları

Muş N., Özünlü A., Gülhan M.

Smooth pursuit oküler motor sistemin en önemli parçalarından birisidir. Bu hareketi değerlendirmede bugün için tracking testi kullanılmaktadır. Smooth pursuit fonksiyonunun sağlıklı olarak oluşmasında birçok santral sinir sistemi yapısı, belli bir hiyerarşi içinde rol almaktadır. Bu yapılardaki lezyonlar sonucu tracking testinde belirgin bozulmalar ortaya çıkmaktadır. Ayrıca testin uygulanması ve değerlendirilmesinde, sonucu etkileyebilecek dış ve sekonder faktörler bilinmeli ve göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmada, labirenter ve retrolabirenter patolojelerde, tracking testinde oluşan bozukluklar ve özelliklerini ortaya koymak amacı ile 124 labirenter, 50 retrolabirenter patolojili hastaya tracking testi uyguladık. Ayrıca çalışmaya 40 sağlıklı kişiden oluşan kontrol grubunu da dahil ettik. Retrolabirenter patolojili olgularda yüksek oranda smooth pursuit bozukluğu olduğunu gözledik. Özellikle diğer okülomotor testlerle birlikte uygulandığında, tracking testinin santral ve periferik patolojilerin ayırımında ve lokalize edilmesinde değerli bilgiler vereceği sonucuna vardık.

Tracking Test Abnormalities in Labyrinthine and Retrolabyrinthine Pathologies

Muş N., Özünlü A., Gülhan M.

Smooth pursuit is one of the important parts of ocular motor system. Nowadays tracking test has been apllied to evaluate this procedure. any central nervous system structures play roles-in a certain hierarchical way-in the normal function of smooth pursuit. As a result of the lesions in these structures, some apparent breakups can be obtained in tracking test. Some factors which may affect the rusult in an extrinsic or seconder way in applying and evaluating the test should be know and taken into account. İn this study, we’ve applied tracking test on 50 patinets with retrolabyrinthine and 124 patients with labyrinthine pathologies to find out the rate and pecularities of the tracking test changes in labyrinthine and retrolabyrinthine pathologies. Also we’ve pursuit abnormalities on the patients with central lesions. In the end, we’ve agreed that, especially, when applied with the other oculomotor tests, tracking test would certainly provide us with valuable information in differentiating the central and peripheric pathologies and localizing the lesions.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(2)/111-121

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale