Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Parotis Cerrahisi’nde Frey Sendromu’nun Önlenmesi ve Kozmetik Yönden Sternocleidomastoid Kas Flebi
 

Parotis Cerrahisi’nde Frey Sendromu’nun Önlenmesi ve Kozmetik Yönden Sternocleidomastoid Kas Flebi

İnal E.İ., Hiçyılmaz Ö.C., Kemaloğlu Y. K.

Otik gangliondan köken alan postganglionik sekretuar parasempatik liflerin rezeksiyon ya da travmayı takiben açıkta kalan parotis dokusunda reinerve olması ve bu reinervasyonun yüz cildindeki ter bezlerini anormal olarak uyarmasıyla ortaya çıkan yemek sırasında yüz cildinin terlemesi ve kızarması hadisesi (“Frey Sendromu”) pek çok yazar tarafından parotidektomi ameliyatlarını en sık görülen geç dönem komplikasoynu olarak bidirilmektedir. Bu sebeple bir grup yazar paratiroidektomi ameliyatları sonrasında 1991 yalından beri bu görüş doğrultusunda defekt sahasına üst pediküllü sternocleiidomastoid (SCM) kas flebi onarımı yaptığımız 17 paratodiktomi olgumuzu değerlendirdik. Takip süresi boyunca olgularımızın hiç birisinde Frey sendromu bulgularına rastlamadık. Ayrıca bu olgularda daha iyi bir kozmetik sonuç elde ettiğimizi tespit ettik. Bu sonuçlardan hareketle oldukça basit ve düşük morbiditeli bir teknik olan üst pediküllü SCM kas flebi tekniğinin benign nedenle yapılan parotidektomi ameliyatlarında başarı ile kullanılabileceği sonucuna vardık.

Sternocleidomastoid Muscle Flap for the Prevention of Frey’s Syndrome and Better Cosmetic Result after Parotid Surgery

İnal E.İ., Hiçyılmaz Ö.C., Kemaloğlu Y. K.

The most common long-term complication of parotid surgery is taht of “Frey’s syndrome” or gustatory sweating and flushing which results from inappropriate autonomic reinervation of the skin due to th aberrant regrowth of postganglionic parasympathetic secretomotor fibers from the otic ganglion in remaining parotid gland. Therefore, some authors described various surgical techniques that reduce teh incidence of parotidectomy-inducet Frey’s syndrome. From this point of the view, in this sutdy, we evaluated 17 subjects reconstructed by superiorly based strenocleidomastoid (SCM) muscle flap afterremoval of the parotid gland. İn the following period we have oberved no case sufferring from Frey’s syndrome. Additionally, we notified better cosmetic results. Thus, we suggest that superiorly based SCM muscle flap rotation is indicated for both cosmetic rehabilitation and for prevention of Frey’s syndrome after parotis surgery, and we feel that this technique could be done sufficiently without any serious morbidity in subjects with benign lesions of the parotid gland.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(2)/122-126

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale