Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Total Larenjektomi Sonrası Ses Restorasyonu
 

Total Larenjektomi Sonrası Ses Restorasyonu

Gökler A., Akın İ., Yıldız U., Günen A., Şahan M., Bolulu A.

Total larenjektomiyi takiben hastaya yüksek bir kür oranının sağlanması, nüksün önlenmesi veya hastalıksız dönemin mümkün olduğunca uzun tutulabilmesi ve hastaya bu dönemde kaliteli yaşama şansı sağlanması hiç şüphesiz larenks kanserlerinin tedavisindeki öngörülen primer amaçtır. Larenjektomili hastanın geri kalan ömrünü daha kaliteli olarak geçirmesi, hastanın çevresi ile komünikasyon sağlamasıyla mümkündür. Postoperatif dönemde konuşabilen ve bu şekilde çevresi ile iletişim içine girebilen hasta gereksinimlerini, duygu ve düşüncelerini belirterek daha mutlu olmakta ve hastalık nedeniyle bozulmuş olan psiko-sosyal yapısının düzelmesini sağlamaktadır. Postoperatif dönemde ses oluşumunu temin etmek ve hastanın çevre ile iletişini sağlayacak şekilde konuşabilmesini sağlamak için zamanımıza kadar değişik yöntemler uygulandı. Bu çalışmada larenjektomili hastalarda ses restorasyonu yöntemlerinden biri olan trakeo-özefageal fistül açılması ve ses protezi uygulamasından bahsedildi. Bu yöntemle hastalarımızın % 94’ünde (18/19) akıcı ve anlaşılabilir konuşma sağlandı.

Voice Restoration after Total Laryngectomy

Gökler A., Akın İ., Yıldız U., Günen A., Şahan M., Bolulu A.

A high cure rate or long disease free period without any reccurences and enabling the patient to live more comfortably following total laryngectomy are obviously the primary aims of treatment. To provide the patient with a comfortable post-laryngectomy period necessitates the communication of the patient with his or her environment. A speaking patient with his or her environment. A speaking patient can express the necessities, thoughts and ideas and can restore the disturbed psycho-social status. Up to date, there has been various voice restoration techniques applied to post laryngectomy patients. In this study the tracheo-esophageal puncture technique followed by insertment of a voice prosthesis to total laryngectomy patients is discussed. Fluent and celar speech is recorded in 94 % of total laryngectomy patients with the tracheo-esophageal puncture and voice prosthesis insertion.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(2)/132-136

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale