Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Total Larinjektomi Sonrası Oral Beslenmeye Geçiş zamanlaması ve Faringo-Kutanöz Fistüller
 

Total Larinjektomi Sonrası Oral Beslenmeye Geçiş zamanlaması ve Faringo-Kutanöz Fistüller

Gökler A., Saydam L., Taşel M., Özlüoğlu L., Akçayöz N.

Total larinjektomi larinks kanseri nedeniyle halen en sık kullanılan cerrahi tekniklerden biridir. Bu ameliyatın en önemli morbidite nedenlerinden biri olan postoperatif faringokutanöz fistüllerin gelişiminde erken oral beslenmeye geçiş ve nazogastrik sonda kulanılmaması sıklıkla öne sürülen faktörleridir. Serimizde hiç nazogastrik sonda takılmadan, postoperatif 1. günde oral beslenmeye geçilen 38 hastada karşılaştığımız fistül oranlarımız gözden geçirilmiş ve literatür bulgularıyla karşılaştırılmıştır. Sonuçlarımız postoperatif erken dönemde oral beslenmeye geçisin fistül gelişmesini provoke eden bir faktör olmadığı, bu komplikasyonda rol oynayan gerçek faktörleri preoperatif radyoterapi, farinjektomi, farinks rekonstruksiyon tekniği gibi tekniğe ilişkin ya da doku kanlanmasını bozan faktörler olduğunu göstermektedir.

Pharyngocutaneous Fistulas and Timing of Oral Feeding Following Total Laryngectomy

Gökler A., Saydam L., Taşel M., Özlüoğlu L., Akçayöz N.

Total laryngectomy is still one of the most frequently performed surgicla techniques to treat the laryngeal cancer. Early beginning of oral feeding is commonly implicated in postoperative pharyngocutaneous fistulas which cerate a significant morbidity and even mortality following total laryngectomy. In our series of 38 patients, we started oral feeding is not a contributing factor in development of pharyngocutaneus fistulas despite to common belief. Preoperative radiotherapy, pharyngectomy, and T type pharyngeal reconstruction seem to be the real factors leading to fistula formation.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(2)/137-139

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale