Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Kulak Ventilasyon Tüpü Uygulanan Çocuklarda Görülen Anestezi Komplikasyonları
 

Kulak Ventilasyon Tüpü Uygulanan Çocuklarda Görülen Anestezi Komplikasyonları

Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., Koç A., Özağar A.

Kulak ventilasyon tüpü uygulanan 110 çocukta, prospektif olarak anestezi riskleri incelenmiştir. Hasta risk faktörleri, uygulanan anestezik maddeler ve cerrahi değişkenlere göre oluşabilecek komplikasyonlar değerlendirilmiştir. 76 çocukta herhangi bir kompilkasyon görülmemiştir. 13 hastada çenenin çekilmesi, airway uygulanımı ve pozitif basınçlı ventilasyon ile düzelen hafif derecede solunum yolu obstrüksiyonu izlenmişitr. 1 olguda entübasyon gerektiren solunum yolu obstrüksiyonu gözlenmişitr. 8 hastada intraoperatif, 12 hastada ise postoperatif kusma görülmüştür. Kardiak disritmiler, hipertermi gibi önemli bir komplikasyon ile karşılaşılmamıştır. Cerrahın ve ansetezistin deneyimi ile, hastanın yaşı ve daha önceden anestezi alma öyküsünün, oluşabilecek komplikasyonları etkilediği düşünülmüştür. Ventilasyon tüpü uygulaması, anesteziye bağlı komplikasyonları az olan bir işlemdir. Nadiren gelişen komplikasyonlar ise deneyimli bir ekip tarafından kolayca kontrol altına alınabilmektedir.

Anesthesia Complications During Insertion of Ear Ventilation Tubes in Children

Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., Koç A., Özağar A.

Anesthetic risks during insertion of ear ventilation tubes were prospectively studied in 110 children. Complications were analysed according to patient risk factors, given anesthetic drugs and surgical variables. No complications were seen in 76 children. Mild degree of airway obstruction treated with jaw thrust, oral airway or positive pressure ventilation were seen in 13 children. Severe airway obstruction were seen in one patient and treated with entubation. Vomiting occurred in 8 patients intraoperatively and in 12 patinets postoperatively. Dangerous complications like cardiac dysrhythmias andhyperterima were not seen. Experience of surgeon and anesteziologist, patient age and previous anesthesia history were thought about the possible compilcations. Insertion of ventilation tubes is a safe procedure with few anesthesiologist.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(2)/140-142

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale