Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Laringo - Trakeo - Bronşial Yabancı Cisimler
 

Laringo - Trakeo - Bronşial Yabancı Cisimler

Yalçın Ş., Koyuncu M., Çelik O., Yanık H., Gök Ü., İnan E., Aşkın Z., Hançer A.

Akut öksürük nöbetleri, stridor, dispne ve siyanoz semptomları ile başvuran bir hastada yabancı cisim aspirasyonu düşünülmelidir. Laringo-trakeo-bronşial yabancı cisimlere çocukluk çağında sık rastlanır. Fizik muayene tanıda sınırlı yarar sağlarken iyi bir anamnez değerli bilgiler verir. Rodyolojik incelenme tanıya yardımcıdır. Laringo-trakeo-bronşial yabancı cisim şüphesi doğduğunda endoskopi endikasyonu vardır. Son altı yılda kliniğimize başvuran ve yabancı cisim aspirasyonu düşünülen 182 olguya rijid bronkoskoplarla endoskopi uygulandı; 86 olguda yabancı cisim saptandı ve bu yabancı cisimler endoskopik olarak çıkarıldı. 86 olguluk serimizdeki semtomatoloji, bulgular, tanı ve tedavi sunuldu.

Laryngo - Tracheo - Bronchial Foreign Bodies

Yalçın Ş., Koyuncu M., Çelik O., Yanık H., Gök Ü., İnan E., Aşkın Z., Hançer A.

It must be thought the foreign body aspiration in a patient admitted in a clinic with acute cough attack, stridor, dyspnea, and cyanosis. Laryngotracheobranchial foreign bodies commonly encountered in young children. Although a good anamnesis gives us useful information, physical examination provides limited advantage. Furthermore x-ray is a useful diagnostic method in the foreign body aspiration. There is a indication for endoscopy if a suspicion of foreign body aspiration appears. Endoscopy was carried out in 182 patinets referred to our department for the suspicion of laryngotracheobranchial foreign body in last 6 years; foreign body as encountered in 86 of all cases and endoscopically taken out. Symptomatology, findings, diagnosis and treatment of those 86 cases were presented.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(2)/143-148

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale