Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Konjenital Bir Anomali: Maksiller Sinüs Hipoplazisi
 

Konjenital Bir Anomali: Maksiller Sinüs Hipoplazisi

Dereköy S.

Maksiller sinüsün hipoplazisi oldukça seyrek görülen bir konjenital anomalidir. Direk konvansiyonel filmlerle, konjenital hipoplaziyi, sinüsün enfeksiyonlarından, cerrahi girişimlere veya çocuklukta geçirilen travmalara bağlı sinüs opasitelerinden ayırmak mümkün değildir. Bu olguda, maksiller sinüs enfeksiyonu düşünülen ve uygulanan tıbbi tedavilere cevap vermeyen bir hasta sunulmaktadır. Cerrahi girişimin de yapılamadığı maksiller sinüsün bu lezyonu ancak bilgisayarlı tomografi ile ortaya konabilmiştir.

A Congenital Abnormality: Hypoplasia of the Maxillary Sinus

Dereköy S.

Hypoplasia of the maxillary sinus is an uncommon congenital abnormalitiy. İt is impossible to differentiate congenital hypoplasia from sinus infection, or opacification of the sinus secondary to surgery and trauma in childhood. In this case, a patient who was considered to have sinusitis ad who did not respond to medical therapy is presented. This kind of maxillary sinus lesion in which surgical intervention could not be managed, has been revealed only by computed tomography.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(2)/152-154

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale