Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Maksiller Sinüsün Primer Malign Melanoması
 

Maksiller Sinüsün Primer Malign Melanoması

Yücetürk A.V., Ünlü H., Erçin M.C., Özoran Y.

Çok nadir olarak izlenen burun ve paranazal sinüs yerleşimli malign melanomların histolojik tanısı özellikle pigmentsiz formalarında zordur. Tedaviye rağmen prognozu oldukça kötü olan bu tümör nazal kavites kitlesi oluşturan nedenlerden biri olarak akılda tutulmalı ve bu yerleşimdeki kitle biyopsileri histopatolojik olarak dikkatle değerlendirilmelidir. Bu makalede Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde takip edilmiş maksiller sinüs yerleşimli malign melanom olgusu literatür bilgileri ışığında tartışıldı.

Primary Malignant Melanoma of Maxillar Sinus

Yücetürk A.V., Ünlü H., Erçin M.C., Özoran Y.

Malignant melanomas which were placed in nose and paranasal sinuses are very rare and histological diagnosis of them was difficult especially in the forms without pigment. These tumors that had a poor prognosis and unpredictable course must be in mind as a reason of nasal cavity mass. And biopsies of this region should be taken into consideration in histopathologicla examination carefully. In this study, a case of primary malignnat melanoma of the maxillar sinus which were followed in Black Sea Technical Unvercity was discussed with the knowledge of literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(2)/155-161

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale