Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Efüzyonlu Otitis Media Patogenezinde Adenoid Dokusundaki Mast Hücresi Miktarının Önemi
 

Efüzyonlu Otitis Media Patogenezinde Adenoid Dokusundaki Mast Hücresi Miktarının Önemi

Dere H., Özdem C., Ensari S., Kara C.O., Akalın Y., Dağlı Ş.

Bu çalışma adenoid dokusundaki mast hücresinin önemi ve Effüzyonlu Otitis Media (EOM) gelişimindeki önemini araştırmak amacıyla planlandı. 20 EOM ve adenoid hipertrofisi olan hasta ile kontrol grubu olarak sadece adenoid hipertrofisi olan 20 hastanın adenoid dokusundaki mast hücre sayısı değerlendirilidi. Toplam mast hücre sayısı EOM’li grupta yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak fark bulunamadı.

The Importance of Adenoid Tissue Mastcell Quantity on Developing of Otitis Media with Effusion

Dere H., Özdem C., Ensari S., Kara C.O., Akalın Y., Dağlı Ş.

This study was performed to examine the importance of adenoid tissue mast cells and their effect on developing of otitis media with effusion. Mast cells in adenoid tissue of 20 EOM and 20 control group was counted after adenoidectomy. Totally mast cell number of EOM group was higter than control group was counted after adenoidectomy. Totally mast cell number of EOM group was higher than control group but there was no statistical difference between them.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(3)/183-187

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale