Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Rat’larda Deneysel Olarak Oluşturulan Otitis Mediada Antibiyotik ve Antibiyotik + Steroid Tedavisi Sonuçları
 

Rat’larda Deneysel Olarak Oluşturulan Otitis Mediada Antibiyotik ve Antibiyotik + Steroid Tedavisi Sonuçları

Tekalan Ş.A., Ünlü Y., Külahlı İ., Yiğitbaşı O.G., Kontaş O., Sümerkan B.

Bu çalışmada deneysel olarak stafilokoksik otitis media oluşturulan 50 rat 2 gruba ayrılarak 10 rat 2 gruba ayrılarak 10 gün süreyle antibiyotik ve antibiyotik + steroid tedavisi uygulandı. Ratların yarısı dördüncü haftada, diğer yarısı ise sekizinci haftada öldürüldükten sonra, hazırlanan orta kulak materyalleri histopatolojik olarak değerlendirildi. Sadece antibiyotik verilen ratlarda dördüncü haftaya göre sekizinci haftada nekroz, histiyosit ve fibrozis miktarında belirgin bir artış görüldü. Antibiyotik ve steroid verilen grupta dördüncü haftaya kıyasla sekizinci haftada nötrofil ve lenfosit sayısı, subepitelyal kalınlaşma, fibrozis ve damarlanma miktarında anlamlı bir azalma olduğu izlenmektedir. Antibiyotik ve antibiyotik + steroid tedavisi uygulanan grupların dördüncü hafta bulguları karşılaştırıldığında iki grup arasında bazı sayısal farklılıklar olmasına rağmen bunların istatistik bir anlam ifade etmediği, sekizinci hafta sonuçları kıyaslandığı zaman ise hemen bütün kriterlerde kombine tedavi uygulanan grup lehine istatistik değeri olan farklılıklar görüldü.

Results of Antibiotic and Antibiotic + Steroid Treatment in Experimentally Induced Otitis Media in Rats

Tekalan Ş.A., Ünlü Y., Külahlı İ., Yiğitbaşı O.G., Kontaş O., Sümerkan B.

In this study, 50 rats, after induction of experimental otitis media, were divided into 2 groups and 10 days of antibiotic and antibiotic + steroid treatment was applied. Half of the rats were sacrificed in fourth, and half in the eighth week, and middle ear speciments were evaluated histopatologically. In antibiotic only group, there was an increase in necrosis and amount of histiocytes an fibrosis at eighth wee compared to fourth week. In antibiotic + steroid group there was a significant decreases in neutrofil and leukocyte counts, subepithelial thickening, fibrosis and vaskularization. Comparing the fourth week findings of two groups no statistically significant difference was observed while eighth week results showed statistically significant differences in favor of antibiotic + steorid treatment group in in almost all criteria.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(3)/188-192

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale