Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Normal Deneklerde Farklı Elektrot Pozisyonlarının ENoG ve NET Testi Sonuçlarına Etkisi
 

Normal Deneklerde Farklı Elektrot Pozisyonlarının ENoG ve NET Testi Sonuçlarına Etkisi

Güney E., Ünlü Y., Yiğitbaşı O.G., Ersoy A.

Periferik fasiyal paralizilerin prognozlarının erken dönemlerde belirlenmesinde en güvenilir sonuçlar elektrodiyagnostik testlerle elde edilmekktedir. Ancak bu testlerin standart uygulamak teknikleri konusunda tartışmalar hala devam etmektedir. Çalışmamızda, kolay uygulanabilir ve ucuz bir test olan NET ile objektif ve güvenilir olan EnoG testlerini değerlendirmeye aldık. Standart elketrod pozisyonlarını tayin etmek için 30 sağlıklı kişide testler uygulandı.

The Effects of Different Electrod Positions in Normal Subjects to the Results of ENoG and NET Tests

Güney E., Ünlü Y., Yiğitbaşı O.G., Ersoy A.

The determination of the prognosis of peripheral facial palsy in early stage the most reliable results have been taken from electrodiagnostic test. However, disagreement in the standart applying techniques of the these tests have been continued. İn the present study NET which was cheap and readly applicable technique and EnoG which was in objective and reliable test were used. To determined the standrat electrod position these tests were performed in thirty healty subjects.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(3)/201-206

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale