Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Periferik Fasial Sinir Paralizilerinin Cerrahi Tedavisi: 25 Yıllık Deneyimimiz
 

Periferik Fasial Sinir Paralizilerinin Cerrahi Tedavisi: 25 Yıllık Deneyimimiz

Keser R., Saatçi M.R.

Bu çalışmada; çeşitli etyolojik nedenlere bağlı olarak gelişen ve cerrahi yöntemle tedavi edilen 144 periferik fasial paralizi olgusu üzerindeki 25 yıllık deneyimlerimiz sunulmuştur. Periferik fasial paralizi ile ilgili olarak uzun zamandan beri çelişki konusu olan; operasyon endikasyon kriterleri, uygulanacak cerrahi girişimin tipi, yeri ve uygulama zamanı konusundaki deneyimlerimize bağlı görüşlerimiz literatür verilerinin ışığında tartışılmıştır.

Surgical Treatment of Peripheral Facial Nerve Palsies: Our 25 years’ Experience

Keser R., Saatçi M.R.

This article presents our 25 years experience on the surgical treatment of 144 peripheral facial palsies due to various etiological factors. Our conception about the operation criteria, type, location and timing of surgery, which still are forming a point of controversy are discussed in view of the literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(3)/207-213

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale