Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1994 » Larenksin Spindle Hücreli Karsinoması
 

Larenksin Spindle Hücreli Karsinoması

Esmer N., Aydın Ö., Erekul S., Anadolu Y., Akbaş Y.

Larenksin spindle hücreli karsinoması, karsinomatöz ve sarkomatöz görünümde olanların kombine olarak bulunduğu nadir görülen bir malignitedir. Lezyon larenkste genellikle infiltrasyon ve metastaz yapma yeteneği olabilen polipoid bir kitle olarak görülür. 70 yaşında bir erkek hastada görülen larenksin spindle hücreli karsinomu sunulmuştur. Olgu nedeniyle literatür taranarak spindle hücreli karsinomların klinik görünümleri, patolojik özellikleri ve tedavileri üzerinde tartışılmıştır.

Spindle Cell Carcinoma of the Larynx

Esmer N., Aydın Ö., Erekul S., Anadolu Y., Akbaş Y.

Spindle cell carcinoma of the larynx is an unusual malignancy which is histopathologicüaly composedof carcinomatous and sarcomatous appearing areas simultaneously. This lesion usually presents in the larynx as a polypoid mass with infiltrating and metastasizing capabilities. A case of spindle cell carsinoma of the larynx occuring in a 70 year old male is reported. Clinical appearence, pathological features and treatment of spindle cell carcinoma is discussed, with a rewiev of the literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2(3)/239-243

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale