Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1995 » Temporal Kemik Kranial Yüzünün Cerrahi Anatomisi
 

Temporal Kemik Kranial Yüzünün Cerrahi Anatomisi

Çokkeser Y., Aristegui M., Sanna M.

Orta fossa cerrahisi; işitmenin korunmasıyla birlikte temporal kemik ve kavernöz sinüse yaklaşıma imkan veren önemli bir yönetimdir. Kafa tabanını tutan lezyonların erken safhada yakalanması bu fonksiyonel cerrahi tekniklerin daha yaygın olarak kullanılmasına yol açmıştır. Ancak bugün orta fossa yaklaşımının teknik olarak zorluğu endikasyonlarının daha dikkatli bir şekilde konmasını gerektirmektedir. Bu yaklaşım ne kadar genişletilse de diğer lateral transtemporal yaklaşımlardan daha dardır ve ancak sınırlı lezyonlar için uygundur. Bu morfometrik çalışma ve cerrahi gözlemlere göre, bu bölge anatomisi değişken ve klasik otolojik yaklaşımlardan farklı olması nedeniyle bu bölge cerrahisini uygulayacak kişilerin yeterli temporal kemik ve kadavra çalışması yapması gereklidir.

Surgical Anatomy of the Cranial Face of the Temporal Bone

Çokkeser Y., Aristegui M., Sanna M.

Middle cranial fossa aproach is an important surgical access in skull base surgery, which allows to reach to the medial part of the temporal bone and cavernous sinus with preservation of hearing. Early identificaiton of the pathologies invading skull base led this functional surgery be performed in increasing frequency, but, as a result of the technical limitations of this approach, today it is necessary to be more cautious on idications. However this approach is narrow compared to the other lateral transtemporal routes, even if it extended and it is suitable only for small pathologies. Accordign to this morphometric analysis and surgical observations, anatomy of this region is fonud to be quite variable and is different from classical otologic approaches. For these reasons the surgeon performing this surgery needs adepuate experience in temporal bone and cadaver dissection.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1995;3: 173-181

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale