Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1995 » Kolesteatoma Tedavisi: Bireye Uygun Teknik Seçim
 

Kolesteatoma Tedavisi: Bireye Uygun Teknik Seçim

Mutlu C., Saleh E., Sanna M., Karmarkar S., Bhatia S.

“Gruppo Otologico”, Piacenza/İtalya’da 1983-1990 yılları arasında cerrahi olarak tedavi edilen 433 kolesteatoma olgusu retrospektif olarak incelendi. bu çalışmanın amacı açık ve kapalı tekniklerin herbirinin gerçek endikasyonlarını ortaya koymak, rezidüel / rekürren hastalık ve işitme üzerindeki sonuçlarını karşılaştırmaktı. Açık teknik uygulananlarda rezidüel veya rekürren kolesteatomanın total insidansı sırasıyla % 10 ve % 2.38 iken kapalı teknik uygulananlarda rezidüle veya rekürren kolesteatoma değerleri % 31.22 ve % 11.16 olarak bulundu. Persistan kulak akıntısı açık teknik sonrası sadece bir olguda, kapalı teknik sonrası ise iki olguda tespit edildi. İşitme sonuçları kapalı teknik uygulananlarda hafifçe daha iyi olmasına rağmen açık tekniğe göre anlamlı bir farklılık tespit edilmedi.

Management of Cholesteatoma : The Individualized Technique

Mutlu C., Saleh E., Sanna M., Karmarkar S., Bhatia S.

433 cholesteatoma cases surgically treated at the “Gruppo Otologica”, Piacenza / Italy between 1983-1990, were analyzed retrospectively. The reason ofg this study was to delineate actual indications for individualizing open and closed techniques and to compare their results as regards residual / recurrent disease and hearing. The total incidence of residual and recurrent cholesteatoma in the open techniques was 10 % and 2.38 % pespectively while the closed techniques showed a higher incidence of resudal and recurrent cholesteatoma with values of 31.22 % and 11.16 % repectively. The problem of a persistently discharging cavity was encountered in only one case of open techniques. The hearing results. Although slightly better in the closed techniques, were not significantly different from the open.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 3/ 196-201

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale