Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1995 » Lepranın Kokleovestibüler Sistem Üzerine Etkileri
 

Lepranın Kokleovestibüler Sistem Üzerine Etkileri

Gürsel B., Saydam L., Özlüoğlu L., Yoloğlu S.

Periferik sinir tutulumu lepranın değişik tipleri için sabit bir bulgu olarak bilinir. Beşinci ve 7. sinirlerin de tutuluyor olması geçmişte bazı otörleri hastalığın 8. sinir üzerine etkilerini araştırmaya zorlamıştır. Bununla birlikte hala leprada kokleovestibüler fonksiyonların durumu hakkında çok az şey bilinmektedir ve bu konuda çalışan az sayıdaki otörün çalışmalarında fikir birliği yoktur. Bu çalışmada 8. sinir tutulumunu araştırmak için 30 lepralı hasta tam bir odyovestibüler testten geçirilip sonuçlar 15 normal hastanın test sonuçları ile karşılaştırıldı. Hastaların 23 % ünde sensörinöral işitme kaybı saptandı. Koklear tutulumu gösteren Metz recruitment, SISI, gürültüden rahatsız olma gibi ENG sonuçları normaldi. Vestibüler test sonuçları, patolojik ENG trasesi olan dört hastanın sonuçları ile birlikte değerlendirildiğinde Lepralı hastalarda retrokoklear tutulum olabileceği sonucuna vardık.

The Cochleovestibuler System Effects of Leprosy

Gürsel B., Saydam L., Özlüoğlu L., Yoloğlu S.

Peripheric nerve involvement is known to be a constant finding in differenet types of leprosy. The involvement of the 5th and 7th cranial nerves lead some authors to investigate the affects of the disease on 8th nerve in the past. Still little is know for the status of the cochleovestibular function and the authors of the few studies on the subject are not in agreement. To investigate the 8th nerve involvement, 30 patient with leprosy disease undergone a complete audiovestibular test battery and the results are compared to the results of 15 normal subjects. 23 % of the patients head sensorineural hearing loss. The results of Metz Recruitment, SIS, Loudnes tolerance show that cochlear involvement does not exist. We conclude that, vestibular test results and the pathologic ENG findings of four patients when evaluated together with the audiologic findings, there may be a retrocohlear involvement in Leprosy patients.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 3/217-221

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale