Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1995 » Kronik Sinüzit ve Anatomik Varyasyonlar
 

Kronik Sinüzit ve Anatomik Varyasyonlar

Güney A., Koşar U., Karakaş H.M., Aybers O.

Ankara Numune Hastanesi Radyoloji Bölümü Bilgisayarlı Tomografi Ünitesinde Mayıs 1994 – Ekim 1994 tarihleri arasında kronik sinüzit ön tanısı almış 130 hastaya paranasal sinüslerin yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT) incelemesi yapılmıştır. Maksiller sinüslerde ve ön ethmoid hücrelerde sinüzitin daha fazla görüldüğü; anatomik varyasyonlar içinde ise en sık septum deviasyonunun, ikinci sıklıkla büllöz orta konkanın bulunduğu saptanmıştır. Osteomeatal birim (OMB) hastalığı ile maksiller ve frontal sinüs mukozal patolojileri arasında anlamlı istatistiki ilişki bulunmuştur. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) yapılması düşünülen, komplike sinüzit olgularında sinüzit etyolojisini ve derecesini araştırmada, paranazal sinüslerdeki anatomik varyasyonları ayrıntıları ile görüntülemede YRBT’nin en değerli görüntüleme yöntemi olduğu sonucuna varılmıştır.

Chronic Sinusitis and Anatomical Variations

Güney A., Koşar U., Karakaş H.M., Aybers O.

High resolution computed tomograhy of the paranasal sinuses was performed in the Computed Tomography Unit of the Ankara Numune State Hospital on 130 patient with suspected chronic sinusitis between May 1994 and October 1994. The frequency for sinusitis was higher in maxillary sinuses and anterior ethmoidal cells. For the anatomical variations septal deviation and bullous middle conchae had the first and second highest frequency, respectively. A signifcant relation was foound between the osteomeatal unit disease and the mucosal disesaes of the maxillary and frontal sinuses. We have concluded that the high resolution computed tomograhy should be the golden standart for the complcated sinusitis patinets in evaluating the etiological basis and the grade of the sinusitis, and in imaging the anatomical variations of the paranasal sinuses before functional endoscopic sinus surgery is performed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 3/227-230

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale