Dudak Kanserleri

Yazıcı M.F., Bozkurt E.R., Yücel Z., Erdibil H.H.

Dudak kanseri tanısıyla 1985-1991 yılları arasında SSK İstanbul Hastanesi K.B.B. Hastalıkları Kliniğinde tedavi ve takibi yapılan 101 hastanın tedavi sonuçları ve prognozu etkileyen faktörler incelenmiştir. Boyun metastazı oranı primer tümörün büyüklüğü ile doğru orantılı, histolojik grade derecesi ile ters orantılı T1 lezyonlar için % 9.7, T2 lezyonlar için % 34.6 bulunmuş, genel okült metastaz oranıda % 7 bulunmuştur. tüm seri için ortalam sürvi oranı % 85.5 olarak hesaplanmış, boyun metastazı gelişen olgularda bu oran % 40’a düşmüş, ancak seçilen tedavi yöntemi ve sürviyi önemli ölçüde etkilemiştir. Primer tedavi ile birlikte uygulanan boyun disseksiyonu için bölgesel metastaz varlığında dahi % 70’lik kür oranı saptanmasına karşılık geç boyun metastazları için yapılan boyun disseksiyonu için yapılan boyun disseksiyonu için ancak % 16.7’lik kür oranı elde edilebilmişitr. Bu bulguların ışığında T2 ve daha geniş lezyonlar, oral komissür invazyonu olan olgular ve kötü feransiye karsinomların boyu metastazı açısından yüksek risk grubu oluşturduğu ve bunlarda palpabl lenf gangilonu olmasa dahi primer tedavi sırasında biyopsi amaçla suprahyoid boyun disseksiyonu yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Metastaz varlığında ise mutlaka radikal veya modifiye radikal boyun disseksiyonu önerilmiştir.

Lip Cancers

Yazıcı M.F., Bozkurt E.R., Yücel Z., Erdibil H.H.

Treatment and follow up results and prognostic criteria of 101 patinets with carcinoma of thilip accepted to social Welfare System Hospital of neck metastasis increased with larger tumors and lower histopathologic grade while it was also higgher in comissure lesions accordingly. The overall neck metastasis rate was 16.8 % while it was only 9.7 % for T1 lesions and 34.6 % for T2 lesions. Seven percent of patients had occult neck metastasis. The overall 3 – year survival rate was 85.5 %, still it was only 40 % for patients having neck metastasis. The treatment modality had a major impact on survical rate. When a neck dissection. Was performed along with the primary therapy the cure rate was 70 % while late metastasis to the neck resulted with a cure rate of 16.7 % only. According to these results a suprahyoid neck dissection along with primary treatment was recommended for T2 or larger lesions, comissure invade is found radical or modified radical neck dissection was recmommend.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 3/231-235

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale