Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1995 » Nazofarengeal Anjiofibroma: Sınıflandırma, Cerrahi Tedavi ve Rekürrens
 

Nazofarengeal Anjiofibroma: Sınıflandırma, Cerrahi Tedavi ve Rekürrens

Özeri C., Samim E., Eryılmaz A., Göçmen H.

Nazofarengeal Angiofibroma (NA), adolesan erkeklerde görülen, nadir, benign bir tümördür. Agresif özellikle çevre dokulara yayılması ve oldukça vasküler karakterde olması morbidite nedenidir. 1982-1993 yılları arasındaki 11 yıllık dönemde, Ankara Hastanesinde 13 nazofarengeal angiofibromal hasta tedavi edilmiştir. Tanıda bilgisayarlı tomografi ve son iki yıl içinde altı hastada anjiografi ile birlikte yardımcı tedavi yöntemi olarak preoperatif süperselektif embolizsayno kullanılmıştır. Cerrahi yaklaşım ile nüks arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Hasta için gerekli yaklaşımın seçiminde cerraha yardımcı olmak üzere, tümörün yayılım şeklini esas alan uygun bir evrelendirme şeması sunulmuştur, toplam semptomaktiktir. Bu tür tümörlerde etkin bir yaklaşım olarak lateral rinotomi ve büyük tümörlerde transpalatal yolu ile kombine edilmesi önerilir. Kafaiçi yayılımlı, rekürren semptomatik tümörlerde radyoterapi uygulanmalıdır. Kavernöz sinüs tutulumu olmayan tümörlerde preoperatif embolizasyonla beraber cerrahi rezeksiyon çoğu hastada en uygun tedavi yöntemi olarak önerilmektedir.

Nasopharyngeal Angiofibroma: Staging, Surgical Treatment and Recurrence

Özeri C., Samim E., Eryılmaz A., Göçmen H.

Nasopharyngeal angiofibroma is a rare, benign tumor which occurs in adolescent boy. Its propensity for aggressive local growth and prominent vascularity contributes to significant morbiditiy. Within a period of 11 years from 1982 through 1993, 13 male patients with nasopharyngeal angiofibroma were managed at Ankara Hospital. For the diagnosis, preoperative superselective embolization on six patients as an adjunctive therapeutic method was performed. Relation between the surgical approaches and recurrence was discussed. A classification scheme based on the growth pattern of this tumor is presented to 77 %. Five of 13 patients had recurrent tumor. One of these patients is still symptomatic. Lateral rhinotomy and its extensions, combined with transpalatal approach for extensive tumors has proven to be the most useful approach. radiation therapy was necessary only on patients who had intracranial residual, symptomatic tumors. Preoperative embolization followed by surgical treatment for tumors without cavernous sinus invasion is recommended as the best method of managing this tumor in most patients.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 3/236-246

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale