Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1995 » Larenksin Squamous Hücreli Karsinomlarında Proliferating Cell Nuclear Antigen in Prognostik Önemi
 

Larenksin Squamous Hücreli Karsinomlarında Proliferating Cell Nuclear Antigen in Prognostik Önemi

Akbulut G., Şapçı T., Filizel F., Şensu S., Karavuş A., Ertek S., Karavuş M.

Hücre siklüsünde geç G1 ve S fazlarında sentezlenen ve DNA replikasyon proteini olan Proliferating Cell Nuclear antigen (PCNA), anti-PCNA monoklonal antikorların varlığı ile tümör hücrelerinin proliferasyon hızını göstermede kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, squamous hücreli larenks karsinomu tanısı konulmuş 20 olguda, immunohistokimyasal olarak PCNA değerleri araştırıldı. Olgular düşük PCNA (median’ın altındaki değerler) ve yüksek PCNA (median’ın üstündeki değerler) pozitifliğine sahip olanlar olarak 2 gruba ayrıldı. PCNA değerleri yüksek olan gruptaki olgularda, yüksek oranda lenf metastazı tespit edildi. Sürvi analizi yapıldığında 2 grup arasında anlamlı bir fark bulunurken, histolojik differansiasyon ve PCNA arasında çok anlamlı bir ilişki tespit edilmedi (ancak sonuç anlamlılık sınırında kabul edildi). Tüm bu sonuçlar, PCNA’in squamous hücreli larenks karsinomlarında, prognozu belirlemede faydalı bir biomarker olduğunu göstermiştir.

Prognostic Value Of Proliferating Cell Nuclear Antigen in Laryngeal Squamoz Cell Carcinoma

Akbulut G., Şapçı T., Filizel F., Şensu S., Karavuş A., Ertek S., Karavuş M.

Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) is a DNA replication protein. maximally elevated in late G1 and S phases of the cell cycle. By using monoclonal antibodies, the expression of PCNA can be quantified and the rate of tomur cell proliferation estimated. In this study. PCNA expression was investigated immunhistochemically in 20 squamous cell carcinomas of the larynx. By dividing the patients into groups of low PCNA positivity (less than the median), it was found that there was a strong trend towards a higher degree of nodal involvement with increasing PCNA positivity. A survival analysis was also performed. Significant differences could be found between the two groups. But there was no significant differences was found to histological differentiation. These results indicate that PCNA could be a useful biomarker as a prognostic factor in patients with squamous cell carcinoma of larynx.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 3/247-252

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale