Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1995 » İntakt Kulak Zarı Arkasında Gelişen Kolesteatom
 

İntakt Kulak Zarı Arkasında Gelişen Kolesteatom

Dündar A., Aktaş D., Özünlü A., Tosun F.

İntakt kulak zarı arkasında gelişen kolesteatomlar silik semptomları nedeniyle genellikle geç teşhis edilen dolayısıyla da ortda kulak ve mastoid yapılarında destrüksiyon potansiyeli olan patolojilerdir. Kliniğimizde karşılaştığımız ve ilk bakışta seröz otitis media olarak yorumlanabilecek 3 olgu nedeniyle bu yazıda intakt kulak zarı arkasında gelişen kolesteatomların etyoloji, klinik ve tedavisi tartışıldı.

The Primary Cholesteatoma Behind an Intact Tympanic Membrane

Dündar A., Aktaş D., Özünlü A., Tosun F.

Because of the indolent symptoms, cholesteatomas that develop behind the intact timpanic membrane are generally diagnosed very late. Thus they have a high potential destruction to timpanic and mastoid structure. At the present study etiology, clinical features and terapy of the primary cholesteatoma behind an intact tympanic membrane wich might be diagnosed a secretory otitis media in the cases is peresented.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 3/262-266

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale