Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1995 » Bilateral Akustik Nörinom: Akustik nörinomlarda tanı ve cerrahi yaklaşım
 

Bilateral Akustik Nörinom: Akustik nörinomlarda tanı ve cerrahi yaklaşım

İmamoğlu M., Serçe K., Özgür U.E., Gümele H.R., Şenakaylı C., Sarı A.

Akustik nörinom (AN) sekizinci karaniyal sinirin benign bir tümördür. AN klinik olarak genellikle yavaş ilerler ve unilateral nörosensoral işitme kaybı ile ortaya çıkar. Erken tanı için, özellikle tek taraflı işitme kaybı olan hastalarda yüksek oranda tümörden kuşkulanmak önemlidir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), AN tanısında günümüzde “altın standart” kabul edilmektedir. Beyin sapı uyarılmış potansiyelleri yanıtı ve odiyometri diğer yardımcı tanı yöntemlerdir. AN’un bilateral görülme oranı düşüktür. Bilateral olgular sıklıkla tip 2 nörofibromatozi ile birlikte bulunur. Bu yazıda, nadir görülen bilateral AN olgusu sunuldu ve literatür bilgileri ışığında tanı ve tedavi yöntemleri tartışıldı.

Bilateral Acoustic Neurinoma Diagnosis and approaching of Acoustic Neurinoma

İmamoğlu M., Serçe K., Özgür U.E., Gümele H.R., Şenakaylı C., Sarı A.

Acoustic neurinoma (AN) is a benign tumor of the eighth cranial nerve. AN progreses in a slow manner clinically and unilateral hearing loss of sensorineural type occurs. In order to make an early diagnosis, a high index of tumor suspicion is necessary in patients having unilateral symptoms. Magnetic resonans imaging (MRI) is currently accepted as teh “gold standard” in diagnosing AN. Auditory brain stem evoked response (ABR) and audiometry are the other helpfull tests in diagnosing. The incidense of bilateral acoustic neurinoma (BAN) is extremly rare. BAN is frequently seen with nerufibromatosis type 2. In this article, a rarely seen case of BAN presented and the disagnosis and treatement methods have been discussed in the light of literature knowledge.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 3/267-272

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale