Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1995 » Kulak Burun Boğaz Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Son 5 Yıllık Analizi
 

Kulak Burun Boğaz Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Son 5 Yıllık Analizi

Topuz B., Ardıç N., Kara C.O., Bayramoğlu İ., Özüer M.Z.

Son 5 yıllık dönemde Türkiye’de yayınlanan KBB ihtisas dergilerinde yayınlanmış bütün makalelerin niteliksel ve niceliksel bir analizini yapmak, KBB alanında yapılan yayınların gelişmesini izlemek ve ileriki yıllarda yapılabilecek bir çalışmaya zemin hazırlamak amaçlanmıştır. 1990-1994 yılları arasında yayınlanan Türk Otolarengoloji Arşivi (TOA), Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergi (İKBB), Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi (AKBB), KBB Postası (POSTA) ve KBB Bülteni (BÜLTEN) dergilerindeki bütün makaleler çalışmaya alınmıştır. 5 dergide yayınlanan toplam 757 makale incelenmiştir. Makalelerin 311’i TOA’da, 139’u İKBB’de, 119’u AKBB’de 162’si POSTA’da ve 26’sı BÜLTEN’de yayınlanmıştır. 1990’da yayınlanan makale sayısı 73 iken 1994’de 202’ye ulaşmıştır. Yapılan çalışmaların niceliği genel olarak uluslararası standartlara uygun olmakla beraber, derleme sayısının fazlalığı, istatistik kullanımının azlığı, sponsor azlığı gibi farklı problemlere rastlanmıştır.

The Last 5 Years Analysis of the Articles Published in Turkish Ear Nose and Throat Journals

Topuz B., Ardıç N., Kara C.O., Bayramoğlu İ., Özüer M.Z.

The purposes of this study are to make the quantitative and qualitative analysis of the articles published in Otolaryngology Journals during last 5 years and, to view the progress of studies on Otolaryngology and to prepare a starting point for a study like this that will be made in future. All of the articles published in Türk Otolarengoloji Arşivi (TOA), Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi (İKBB), Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi (AKBB), KBB Postası (POSTA) and KBB Bülteni (BÜLTEN) between 1990 and 1994 were included in the study, 757 article published in 5 journals were evaluated. The 311 of 575 articles have been published in TOA and 139, 119, 162 and 26 of them have been published in KBB, AKBB, POSTA and BÜLTEN respectively. The number of articles published in 1990 were 73, it increased steadily in the following years and reached 202. The result of analysis of quantitaive factors are equal to the international standards, but unlike the other countries we found different problems like the superabundance of the reviw article, the minority of statistical analysis usage and deficiency of sponsors.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 3/276-280

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale