Adipoz Tikaç Miringoplasti

Candan H., Poyrazoğlu E., Özkarakaş H., Erol H.İ., Uğur G.

Adipoz tıkaç miringoplasti 10 tavşana ait 20 kulakta çalışıldı ve küçük timpanik membran perforasyonu onarımında basit ve etkin bir teknik olarak sunuldu. Kulak zarları elektrokoter yardımıyla ventilasyon tüpü sonrasında kalan perforasyonlara benzetilmeye çalışılarak delindi. Perforasyonların 16 tanesi <= 3 mm. ve kalan 4 tanesi de 3 mm. olarak not edildi. Preforasyonlar, otogreft adipoz dokularla tıkaç tarzında kapatıldı. On iki haftalık takip periyodundan sonra %87.5 (<3 mm.), %75 (>3 mm.) ve toplam da %85 başarı oranlarına erişildi.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:3 S:1 Syf:1

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale