Aural Polipler Ve Kolesteatoma

Almaç A., Kunt T., Ungan M.

Kronik Otitis Media kliniğinde enfeksiyonun aktif formunun bir göstergesi olan aural polipler, çoğu kez otolojik değerlendirmeleri güçleştirebilmekte ve altta yatan bir kolesteatomayı gizleyebilmektedirler. Bu çalışmada amaç, cerrahi olarak tedavi edilen 60 aural polipli Kronik otitis media'lı hastanın mevcut patolojisi ile altta yazabilen kolesteatoma birlikteliğinin sıklığını belirlemektir. Operasyon sırasındaki bulgulara göre vakaların %66.6'sında kolesteatoma tespit edilmiş ve tüm olgularda Polibektomi sonrası aynı seansta Mastoidektomi, Attikoantrostomi operasyonları gerçekleştirilmiştir. Dış kulak yolunda tespit edilen poliplerin özelliklen, poliplerin patolojik yönden incelenmesi ve bakteriyolojik tetkiklerin sonucuna göre altta yatabilecek bir kolesteatoma varlığına yol gösterebilecek bir işarete rastlanmamıştır. Öte yandan kronik aktif otitis media tedavisinde tek başına basit polipektominin yetersiz bir işlem olduğu sonucunda fikir birliğine vardık.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:3 S:1 Syf:5

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale