Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1995 » Kronik Süpüratif Otitis Media Olgularında Anaerop Mikroorganizmaların Rolü
 

Kronik Süpüratif Otitis Media Olgularında Anaerop Mikroorganizmaların Rolü

Nalça Y., Altuntaş A., Öztürk S., Aslan A., Özcan M., Ünal A., Eren N.

Kronik Süpüratif Otitis Media'da (KSOM) etken mikroorganizmaların tespiti için 133 KSOM'lı hastadan ve toplam 140 kulaktan alınan aerop ve anaerop kültür sonuçlan incelendi. 140 örnekten 118'inde (%84.28) sadece aerop, 1'inde (%0.71) sadece anerop ve 20'sinde (%14.28) ise mixed (aerop ve anaerop) mikroorganizma isole edildi Toplam 160 aerop isolattan 55'inde Pseudomonas spp. mevcuttu.. Elde edilen 21 anaerop isolattan 13'ünde Peptokok sp, vardı. Sadece anaerop üreme sağlanan 1 olguda etken mikroorganizma Peptokok olarak tesbit edildi, l olguda kültürde üreme olmadı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:3 S:1 Syf:8

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale