Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1995 » Endolarengeal Mikrocerrahide Küçük Çapli Tüp İle Entübasyon Tekniği Obstrüktif Akciğer Hastalarında Uygulanabilir Mi?
 

Endolarengeal Mikrocerrahide Küçük Çapli Tüp İle Entübasyon Tekniği Obstrüktif Akciğer Hastalarında Uygulanabilir Mi?

Akıner M., Yorulmaz İ., Dursun G., Vural E., Anadolu Y., Cuhruk Ç., Küçük B.

Endolarengeal mikro cerrahide manipulasyon sahasını genişletmek için kullanılan küçük çaplı entübasyon tüpleri hava yolundaki direnci arttırdıklarından kronik obstrüktif akciğer hastalarında hiperkapni gelişmesine yol açabilirler. Bu çalışmada, endolarengeal cerrahide kullanılan küçük-tüp entübasyon tekniğinin kronik obstrüktif akciğer hastalarında güvenilirliğini anlamak için bu hastaları 5 mm. çapında tüple entübe ederek operasyon boyunca arteriyel parsiyel CO2 basıncı (PCO2), arteriyel parsiyel oksijen basıncı (PO2), HCO3, pH ve oksijen satürasyon değişimlerini araştırdık. Solunum fonksiyon testlerinde FEV1/FVC oranı %75'in altında olan kronik obstrüktif akciğer hastalarında, operasyonun 20. dakikasından itibaren anlamlı olarak PCO2 artmakta, pH düşmekte ve 40. dakikadan sonra da HCO-, konsantrasyonu artmaktadır: bu tablo hastada kompanse respiratuvar asidoz geliştiğine işaret, etmekledir. Bu sonuç, kronik obstrüktif akciğer hastalarında mikrolarengo cerrahi sırasında uygulanan küçük tüp ile entübasyon tekniğinin operasyonun ilk 40 dakikası içinde kan gazlarını sık takip etmek koşulu ile güvenli olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:3 S:1 Syf:30

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale