Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1995 » Larengofarengeal Kanserlerde Serbest Önkol Flebi İle Rekonstrüksiyon Ve Alinan Sonuçlar
 

Larengofarengeal Kanserlerde Serbest Önkol Flebi İle Rekonstrüksiyon Ve Alinan Sonuçlar

Gürzumar A., Gökler A., Taşkoparan G., Torkut A., Üstünsoy E., Akın İ.

Baş boyun rekonstrüksiyonundaki gelişmeler orofarenks, hipofarenks ve farenkse yayılmış ileri evre larenks tümörlerinde geniş rezeksiyon yapabilme ve fonksiyonel açıdan daha elverişli fleplerin uygulanma şansını doyurmuştur. Larengofarengeal tümörlerin, tedavisinde rezeksiyonu takiben yapılan serbest flep transferi ile rekonstrüksiyon artık günümüzde mikrovasküler tekniklerin ilerlemesine bağlı olarak yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Bu yazıda serbest önkol fasiokütan flepi ile primer rekonstrüksiyon yapılan 1 orofarenks, 5 hipofarenks ve 1 piriform sinüs ve farenks yan duvarına yayılmış larengeal tümörlerdeki uygulamalar ve alınan sonuçlar bildirilmiştir. Bir hastada üst anastomoz hattında konservatif tedavi gerektiren poş oluşumu, larenksin korunduğu bir başka hastada ise aspirasyon meydana geldi. Yedi hastanın birinde total flep nekrozu oluştu ve deltopektoral flep repozisyonu yapıldı. Bir hasta erken postoperatif dönemde karotis rüptürü sonucu kaybedildi. Diğer hastalar 10. postoperatif günde oral beslenmeye başladılar. Sağ kalımı zaten düşük olan bu hastalar için çok önemli olan morbidite problemlerinin en aza indirilmesi ile hastaya erkenden yutma fonksiyonunun kazandırılması hipofarenks ve servikal özefagus rekonstrüksiyonunda amaç olmalıdır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:3 S:1 Syf:35

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale