Özefagus Yabanci Cisimleri

Yalçın Ş., Gök Ü., İnan E., Aşkın Z., Hançer A., Çelik O.

Kliniğimizde son 3 yılda özefagus yabancı cismi ön tanısı alan 59 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara genel anestezi altında rijid özefagoskopi yapıldı. 8 hastada (%14) özefagoskopide yabancı cisme rastlanmadı. En sık rastlanan yabancı cisim para ve benzeri metalik cisimlerdi (%59).İkinci sıklıkta ise et ve/veya kemik parçasına rastlandı. Kemik parçası çıkardan 2 hastada servikal özefagusta perforasyon oldu. Hiçbir hastada torakotomi veya laparatomi gerekmedi; mortalite veya kalıcı morbidite gelişmedi Özefageal yabancı cisim çıkarılmasında rijid özefagoskopinin emniyetli ve güvenilir bir metod olduğu görüşüne sahibiz.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:3 S:1 Syf:54

Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale