Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1995 » Eksternal Rinoplasti Yaklaşımı Kullanarak Septum Perforasyonu Onarımı
 

Eksternal Rinoplasti Yaklaşımı Kullanarak Septum Perforasyonu Onarımı

Dere H., Özdem C., Özcan İ., Turgut S.

Nazal septum perforasyonları hem cerrah hem de hasta açısından, problem olan bir durumdur. Çok çeşitli etyolojik sebeplere bağlı olmakla beraber, en sık sebep septal cerrahi, özellikle de Submüköz rezeksiyon (SMR) operasyonudur. Cerrahi olarak kapatılması, teknik bakımdan güçlükler arz eder. Çalışma sahasının darlığı, sütürasyon güçlüğü ve cerrahiye bağlı gelişen olgularda mukoperikondriumun elevasyonundaki zorluk bu cerrahiyi güçleştiren faktörlerdir, özellikle pasteriora lokalize ve büyük çaplı olanlar ile kemik ve kıkırdak desteği bulunmayan perforasyorların cerrahi olarak kapatılması oldukça zordur. Cerrahi tedavide kullanılan metodların sayıca fazlalığı ve çeşitliliği genelde benimsenmiş etkili bir yöntemin olmadığını göstermektedir. Ancak son yıllarda eksternal rinoplasti yaklaşımı ile başarılı sonuçlar bildirilmiştir.Mevcut klinik çalışma 1992 - 1994 yıllan arasında septum perforasyonu olan 9 hasta üzerinde yapılmıştır. Eksternal rinoplasti yaklaşımıyla, çift pediküllü mukoperikondrial kaydırma flepleri, elmoid kemik, septum kıkırdağı ve temporal adale fasya grefti ile birlikte kullanılarak perforasyon onarımı yapıldı. Hastaların %89'unda (8 vaka) perforasyon tamamen kapatılmıştır. Daha önce bir başka merkezde 2 kez operasyon geçiren l vakada (%11) ise perforasyon boyutunda küçülme olmakla beraber tam kapanma olmamıştır. Cerrahi olarak kapatılan ve reperforasyon oluşmayan 8 hastanın hepsinde semptomlarda tamamen düzelme gözlendi. Altı yıllık eksternal rinoplasti cerrahi tecrübesi sonucunda, septum perforasyonlarının cerrahi endikasyonları, hasta seçimi ve eksternal rinoplasti yaklaşımının avantajları bildirilmiştir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:3 S:1 Syf:59

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale