Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1995 » Ani İşitme Kayıplı Hastaların Değerlendirilmesinde Elektronistagmografi Ve İşitsel Beyin Sapı Cevaplarının Önemi
 

Ani İşitme Kayıplı Hastaların Değerlendirilmesinde Elektronistagmografi Ve İşitsel Beyin Sapı Cevaplarının Önemi

Muş N., Özünlü A., Gülhan M.

Ani işitme kaybı çok geniş etyolojiye sahip klinik bir antitedir. Etyolojisi tam olarak ortaya konamadığında hastalığın değerlendirilmesi ve tedavisinde genellikle büyük problemler ortaya çıkmaktadır, BU yazıda biri multipl skleroz diğeri akustik nörinoma sonuca gelişen iki ani işitme kaybı olgusu sunulmuştur. Ayrıca ani işitme kaybının mümkün olduğunca kapsamlı araştırılma gerekliliği ile elektronistagmografi (ENG) ve işitsel beyin sapı cevapları (Auditory brainstem response = ABR) yöntemlerinin bu hastalığın tanısındaki değeri vurgulanmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:3 S:1 Syf:65

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale